ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ - ΕΝΑΣ ΑΟΡΑΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Τα παιδιά γνώρισαν τη δομή του ζωικού και φυτικού κυττάρου και κάποιους μονοκύτταρους οργανισμούς. Φτιάξανε μια μικρή έκθεση με μοντέλα από πλαστελίνη.

Μελετώντας περισσότερο τους δομικούς λίθους της ύλης θυμηθήκαμε τα χημικά στοιχεία, γνωρίσαμε τον Περιοδικό Πίνακα, αποτυπώσαμε τη δομή απλών χημικών στοιχείων με διάφορα υλικά (πλαστελίνη, ζαχαρωτά), αναπαραστήσαμε απλές χημικές ενώσεις και κάποιες χημικές αντιδράσεις. Αντιστοιχίσαμε τα χημικά στοιχεία και τις ενώσεις με αντικείμενα που συναντάμε στη καθημερινότητά μας. Τα παιδιά κατάλαβαν ότι η Χημεία είναι παντού γύρω μας.

   Ένα ακόμα αιώνιο ερώτημα -και συχνή απορία των μαθητών- είναι το εξής: "Από τι αποτελούμαστε, εμείς και όσα μας περιβάλλουν;" Έτσι αναφερθήκαμε στα στοιχειώδη σωματίδια και μελετήσαμε το Καθιερωμένο Πρότυπο, τη πιο σύγχρονη θεωρία για τα στοιχειώδη σωματίδια. Μια θεωρία που αλλάζει καθώς γίνονται συνεχώς νέες ανακαλύψεις. Τα παιδιά εντυπωσιάστηκαν από το γεγονός ότι οι επιστήμονες υποθέτουν την ύπαρξη σωματιδίων και σχεδιάζουν πειράματα και ευφάνταστες πειραματικές διατάξεις ώστε να τα ανακαλύψουν. Αυτή είναι η εφαρμογή της Επιστημονικής μεθόδου.

   Οι επίσημες αναπαραστάσεις των σωματιδίων  (π.χ. Particle zoo) φάνηκαν στα παιδιά ενδιαφέρουσες και μας έδωσαν αφορμή για παιχνίδι. Έτσι φτιάξαμε μοντέλα των στοιχειωδών σωματιδίων κατά τα πρότυπα των επιστημόνων χρησιμοποιώντας ως υλικό τη τσόχα, τα διακοσμήσαμε με τρόπο ώστε να προβάλλεται η ιδιαιτερότητα του καθενός και επινοήσαμε αυθόρμητες φανταστικές ιστορίες. Επίσης, φτιάξαμε χρησιμοποιώντας πλαστικά μπαλάκια σωματίδια ύλης και αντιύλης.